This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Contact Us

Contact Us

KONTAKTA OSS

Var på rätt ställe vid rätt tidpunkt

Vi hjälper beslutsfattare och inköpare att hitta nya produkter och lösningar i samband med att dom blir inblandade i nya byggprojekt.

Var anträffbar när produkter och material föreskrivs och köps in. Vi tipsar alla aktörer i nya/uppdaterade byggprojekt om att de kan finna dokumentation om produkter och material i Byggfaktadocu.se.

Vi samlar in över 500 nya projekt och uppdaterar över 2500 byggprojekt varje vecka. På så sätt vet vi när dina kunder letar efter en leverantör och kan lyfta fram just era produkter.

Hos oss får du bland annat dessa fördelar:

  • Marknadsför dig hela året - direkt till beslutsfattarna
  • Kostnadseffektiv marknadsföring
  • Uppföljning med detaljerad statistik med koppling till projektmarknaden
  • Konstant bearbetning av proffsmarknaden
  • Delta i vårt nyhetsbrev som går till 75.000 mottagare

Få en utförlig presentation av vad
vi kan göra för ert företag

Kontaktinformation

Försäljning: Caroline Weinberg Tel 0651-760 428
Fredrik Hillbom Tel 0651-760 416
Lotta Swing Tel 0651-760 432
Joel Collin Tel 0651-552 560
Åsa Petrini Tel 0651-552 518
Försäljningschef: Fredrik Nilsson Tel 0651-760 420
Administration: Magnus Skyttner Tel 0651-699 006

Sign In

Not Signed In

Please sign in or create a free account to request information

Create an Account

Not Signed In

Please sign in or create a free account to save your favorites

Create an Account